Политика за поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт е: https://rencipes.com. Сайтът е под контрола на Рени Радева (по-нататък употребено аз или ние), За контакт: contact@rencipes.com

Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен. Настоящият документ Ви дава информация за мерките за съответствие, които сме предприели, за да защитим Вашите права и свободи при спазване на принципите на законосъобразно, прозрачно и добросъвестно обработване на лични данни. Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, защо се събира и как можете да актуализирате, управлявате, експортирате и изтривате Вашата информация.

Във всеки един момент Вие можете да упражните правото си на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се за Вас – като се свържете директно с нас по имейл: contact@rencipes.com

Каква информация се събира?

Ние обработваме лични данни, отнасящи се за Вас, за да ви предоставим качествено, адекватно и професионално обслужване.

Лични данни, обработвани във връзка с функционирането на уебсайта

С цел предоставяне на услугите и подобряване на качество им, ние автоматично съхраняваме дадена информация, която компютърът Ви или друго крайно устройство изпраща към сървъра на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация (примерно хостинг компанията, чиито услуги използваме) във връзка с Вашата активност. Информацията се съхранява в журнални файлове (log files) на сървъри на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация и може да включва данни за: посетени от Вас страници на сайта www.rencipes.com.; уебсайтове, които са Ви пренасочили към сайта www.rencipes.com.; сайтове, посетени от Вас чрез електронни препратки, качени на сайта www.rencipes.com.; дата и час на предходните посещения; вид и версия на използвания от Вас интернет браузър; публичен IP адрес на Вашето крайно устройство; ключови думи, които са използвани от Вас с цел търсене на информация в сайта www.rencipes.com.; брой потребители, посетили определена страница от сайта.

1. Когато сте се абонирали за получаването на информационен бюлетин (newsletter): име и имейл.

Обработката на личните Ви данни тук се извършва въз основа на Вашето изрично съгласие да получавате информация по имейл. Имате право да оттеглите Вашето съгласие или да възразите по всяко време. Като може да направите това, посещавайки електронната препратка „Отписване/Unsubscribe“ в долната част на всеки информационен бюлетин или като се свържете с нас на адрес: contact@rencipes.com

2. Когато оставите коментари на сайта.

Когато оставите коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Ограничение на съхранението

Ние съхраняваме личните данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

Сигурност на съхранението и обработването

Ние обработваме лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Личните данни, отнасящи се за Вас са защитени срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу унищожаване или повреждане. За постигането на съответствие с този принцип ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки в съответствие с рисковете за Вашите основни права и свободи.

Какви са Вашите права?

1.Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и информацията, касаеща целите на обработването и категориите лични данни.

2. Право на коригиране.

Във всеки момент Вие имате правото да поискате да коригираме неточни данни, свързани с Вас, както и да допълним непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват.

3.Право на изтриване („забравяне“).

Ако прецените че не желаете да обработваме личните Ви данни, имате право да бъдете  „забравен“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, ако: личните Ви данни вече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин; в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и съгласието е единственото основание за обработката им; ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно; в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни; други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

4. Право на ограничаване на обработването.

В редица случаи имате правото да поискате вместо изтриване на данните Ви, ограничаване на обработката им. Примерно това право можете да упражните при наличието на едно или повече от следните основания: Смятате, че личните данни, които обработваме, не са точни – в тези случаи ние ограничаваме обработването на тези лични данни за определен период, който ще ни позволи да проверим тяхната точност; Смятате или е установено безспорно, че обработването на лични данни е неправомерно, но въпреки това предпочитате данните да не бъдат изтривани, а само да бъде ограничено тяхното обработване; и др.

5. В случай че се опасявате, че Ваши лични данни се обработват неправомерно, може да се обърнете към националния надзорен орган за защита на данните, който за Република България е: Комисия за защита на личните данни.

Повече информация за Комисия по защита на личните данни може да намерите тук: https://www.cpdp.bg

Повече информация за това как може да подадете жалба до Комисия по защита на личните данни може да намерите тук: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6

Данни за контакт с Комисия по защита на личните данни:

Адрес: гр. София, п.код 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg

Телефон: +359 (2) 91 53 518

Маркетинг активности

Използваме социални медии и платформи, за да представяме нашата работа на широк кръг от лица чрез масово използвани съвременни канали за комуникация: Facebook ,Instagram, Youtube, Pinterest, Google ads, Google Analytics, Mailchimp и др.. На нашия уебсайт сме поставили електронни препратки към нашите профили в тези социални медии и платформи, но не поставяме техни „бисквитки“ на Вашия компютър (или други устройства) при зареждане на страниците през линк от нашия уебсайт. Всяка социална медия/платформа има своя собствена политика по отношение на начина, по който обработват личните Ви данни, когато достъпите до техните сайтове. Ако имате някакви опасения или въпроси относно използването на личните Ви данни, трябва внимателно да прочетете техните политики за защита на лични данни, преди да ги използвате.

Hotjar

Ние използваме Hotjar, за да разбираме по-добре нуждите на посетителите ни и да оптимизираме съдържанието. Hotjar е технологична услуга, която ни помага по-добре да разбираме потребителското поведение (примерно колко време прекарват потребителите на конкретни страници на сайта, на кой линк избират да кликнат, какво посетителите харесват и какво не), което спомага за поддържането и оптимизирането на сайта посредством обратната връзка от посетителите. Hotjar използват “бисквитки”и други технологии, за да събира данни за поведението на нашите посетители и техните устройства (по-специално IP адрес на устройството (като се съхранява в анонимна форма), размер на екрана на устройството, вид на устройството, информация за браузъра, географска локация (само държава). Hotjar съхранява тази информация в псевдонимиран потребителски профил. Нито Hotjar, нито ние ще използваме тази информация, за да идентифицираме отделни потребители или да ги съпоставим с допълнителни данни за отделен потребител. За повече подробности, моля, вижте Декларацията за поверителност на Hotjar, като кликнете тук.

Можете да се откажете от създаването на потребителски профил, съхраняването на данни от Hotjar за използването на нашия сайт и използването на проследяващи „бисквитки“ на Hotjar на други сайтове, като следвате връзката за отказване тук.

Настоящата политика влиза от сила от 05.06.2019г.