Общи условия

Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание. Използвайки този сайт Вие приемате без ограничения и безусловно тези Общи условия.

  1. Предмет и общи приложения.

Сайтът www.rencipes.com съдържа информация, видео и други материали, свързани с готварството – предимно рецепти и полезни съвети.

Сайтът www.rencipes.com няма за цел да убеди потребителя да използва върху себе си или върху други лица информацията, която е получил на сайта. Авторът не носи отговорност за каквито и да е вреди от употребата на материали и информация, публикувани на сайта. Всякаква форма на съдържание, предоставяна на потребителя чрез уебсайта www.rencipes.com и неговите поддомейни, има само и единствено информационен и образователен характер. Тя не следва да се възприема като медицинска консултация и/или здравен съвет, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност.

Авторът информира потребителя, че преди да пристъпи към приготвянето или консумацията на каквато и да е храна за себе си или върху други лица, препоръчана в сайта www.rencipes.com, следва да прецени дали би могла да се консумира безопасно и дали има съставки, към които има алергия и/или да се консултира с лекар.

За удобство на потребителите, в сайта www.rencipes.com са публикувани връзки към външни сайтове, като общите условия не се прилагат към тези сайтове, към които www.rencipes.com може да препраща чрез линк или по друг начин. Поради тази причина Ви съветваме, когато използвате други сайтове, да се запознаете с техните общи условия. Авторът на www.rencipes.com не носи отговорност за съдържанието им, за верността на информацията и правилното им функциониране.

2.  Лични данни.

www.rencipes.com предприема необходимите мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и действащото българско и европейско законодателство.

Повече за употребата на лични данни на този сайт може да намерите на: Политика за поверителност

3. Политика за бисквитките.

Повече информация за “бисквитките” може да намерите тук: Политика за „бисквитките“

4. Право на интелектуална собственост.

Съдържанието на сайта, включително логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание и видеа на сайта, могат да бъдат ползвани и променяни само от автора.

Съдържанието (информацията) от www.rencipes.com може да бъде разглеждано, изтегляно на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвано само за лични и не-комерсиални/ нетърговски цели от потребителите на сайта. Информацията на www.rencipes.com не може да бъде променяна, коригирана, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър от лица, различни от автора без неговото изрично съгласие. Не се позволява използването, разпространяването и/или модифицирането и изцяло или частично на снимков, видео и графичен материал, публикуван на www.rencipes.com. Всички снимки, видеа и други материали на сайта са защитени от авторското право на техния създател и/или ползвател. Подобни действия могат да бъдат третирани като нарушение на авторско право и преследвани съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

На сайта потребителите могат да публикуват коментари, бележки, предложения, идеи или коментари по отношение на съдържанието и структурата на сайта; могат да се обръщат с въпроси, стига тяхното съдържание да не е незаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо и/или да засяга неприкосновеността на личния живот, правото на интелектуална собственост на rencipes.com и/или на трети страни; да не съдържа вируси; потребителят да не извършва политически/изборни кампании, СПАМ, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на фалшив e-mail адрес или чужда самоличност. www.rencipes.com си запазва правото да премахва и/или редактира подобна информация. Всяка информация, която е изпратена на адресите за контакт ще се използва, като се вземат предвид правилата за защита на личните данни.

4. Решаване на спорове.

За всички неуредени въпроси и/или възникнали спорове е приложимо българското законодателство.

Надзорни органи:

Комисия по защита на личните данни:

Адрес: гр. София, п.код 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: +359 (2) 91 53 518

Адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg

Сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

aдрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

гореща линия: 0700 111 22

сайт: www.kzp.bg

Платформа за ОРС (Онлайн решаване на спорове)

При спор, който не може да бъде решен съвместно с rencipes.com, можете да използвате електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: https://ec.europa.eu/odr

5. Други условия.

Авторът има правото да променя съдържанието на сайта с цел непрекъснато подобряване и актуализиране. Потребителят се задължава всеки път, когато използва сайта да се информира за действащите Общи условия за ползване.

Ако някаква част от настоящите общи условия се окаже недействителна или невалидна, то останалата част от условията продължава да бъде валидна.

Вие заявявате, че сте запознат с настоящите Общи условия и кликването/натискането на която и да електронната връзка (линк) от заглавната начална страница, с изключение на тази с Общите условия на сайта, представлява електронно волеизявление, че:

1. Желаете и възнамерявате да използвате ресурсите на сайта www.rencipes.com.

2. Приемате настоящите общи условия и се задължавате да ги спазвате до напускането на сайта.

3. Потвърждавате, че сте навършил пълнолетие и сте дееспособен.

Настоящите общи условия са приети на 05.06.2019г. и влизат в сила от същата дата.